Duaçınarı Ağız ve Diş Hastanesi’nde Yaşanan Şiddeti Kınayan Bursa Şubemiz: Sağlık Ortamında Artan Şiddete Karşı Hükümeti Gerekli Önlemleri Almaya Çağırıyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Duaçınarı Ağız ve Diş Hastanesi’nde Yaşanan Şiddeti Kınayan Bursa Şubemiz: Sağlık Ortamında Artan Şiddete Karşı Hükümeti Gerekli Önlemleri Almaya Çağırıyoruz!

Bursa Şubemiz Duaçınarı Ağız ve Diş Hastanesi’nde görev yapan bir hekimin hastası tarafından sürekli tehdit ve sözlü şiddete maruz kalmasını 6 Temmuz günü hastane önünde açıklama yaparak protesto etti.

Hastane önünde yapılan açıklamada konuşan Bursa Şube Eş Başkanımız İrfan Açık şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddet maalesef yine en önemli gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Duaçınarı Ağız ve Diş Hastanesi’nde görev yapan hekim arkadaşımız maalesef bir hasta tarafından sürekli tehdit ve sözlü şiddete maruz kalmıştır ve can güvenliği yoktur. Buradan yetkililere sesleniyoruz, derhal önlem alınız ve fiili gerçekleştirenler hakkında soruşturma açılarak ceza verilmesi gerekmektedir. Biz SES olarak bu olayların arkasını asla bırakmayacağız. Ancak son yıllarda mensubu olmaktan onur duyduğumuz bu kutsal mesleğimiz, tarihimiz boyunca yaşamadığımız kadar sıkıntılar yaşıyor, itibarsızlaştırılıyor ve artık katlanılamaz hale getiriliyor. Önümüze sağlık hizmetlerindeki sorunların çözümü olarak dayatılan Sağlıkta Dönüşüm Programının Hayatımıza sokmuş olduğu rekabet, müşteri memnuniyeti, Performansa dayalı ek ödeme sistemi ve maliyette verimlilik gibi kavramlar, sağlık ortamının ruhunu bozmuş, sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmemiş, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi sağlık çalışanları tarafından karşılanamaz hale gelmiştir. Emeğimiz değersizleştirilmiş, ekonomik, sosyal ve özlük haklarımız budanmış, hasta-hekim ilişkisi deforme olmuş, mesleğimiz itibarsızlaştırılmış ve sağlıkçılara yönelik şiddet toplumsal bir salgın halini almıştır. Şiddetin temelinde, aşırı hasta yoğunluğu, zorlaşan çalışma koşulları ve yetkililerin kullanmış oldukları ötekileştirici, değersizleştirici ve bizleri hedef gösteren “Giderlerse gitsinler” gibi hürmetsiz söylemlerinin yanında; hasta hakları odaklı düzenlemeler, gibi birçok neden yer almaktadır. Ayrıca şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi çok önemli bir faktördür. Sağlıkta artan şiddetin sağlık sisteminin yapısal sorunları ile paralel büyüdüğü aşikardır. Bizler daha önce de meydanlarda; Caydırıcılığı ve yaptırımı olan bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın diye yöneticilere haykırdık. Konuyla ilgili Sağlık bakanlığından, defalarca randevu talep ettik, çözüm önerileri sunduk, bizleri dinlemelerini ve sorunu ortak bir akılla çözmeyi önerdik. Ancak bütün taleplerimiz, bütün çağrılarımız duymazdan gelindi! Haykırışlarımızı sağır sultanlar duydu, bir tek sorumlular duymadı. Sayın yetkililer unutmayınız: Sağlıkta şiddetin sorumlusu, şiddeti uygulayanlar kadar, şiddetin önlenmesi için gerekeni yapmayan, talep ettiğimiz yasayı çıkarmayan sizlersiniz. Bu süreçte kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızın vebali boynunuzdadır. Bizlerin ahı yakanızdadır. Hakkımızı sizlere helal etmiyoruz. Evet, hekim hasta ilişkisinin insani boyutunu görmezden gelen, uzlaşmaya dayanmayan, hasta memnuniyetiyle birlikte, çalışan memnuniyetini de dikkate almayan ve bizleri yok sayan, tepeden inmeci ve dayatmacı bir politikanın, sağlık ortamını iyileştirmediği ve iyileştiremeyeceği gün gibi ortadır. Sizleri bir kez daha sorumluluk almaya ve göreve davet ediyoruz. Mesleğimizle ilgili birçok can yakıcı sorunumuz var. Ancak her gün maruz kaldığımız, ardı arkası kesilmeyen ve artarak devam eden şiddetten dolayı bunları konuşamaz hale geldik. Evet haklı kaygılarımız var ve mutsuzuz, ancak hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Sosyal ve özlük haklarımızın iyileştirilmesiyle ilgili taleplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Toplum sağlığını olumsuz etkileyen hiçbir soruna duyarsız kalmayacağız. Etik ve deontolojik değerleri korumaktan ve halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti verme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinize teslim olmayacağız. Yarattığınız Şiddete teslim olmayacağız. Sevgili meslektaşlarım, Ben-sen-o olarak yıllardır çözemediğimiz sorunlarımızı, birlikte hareket kültürünü geliştirerek, BİZ olarak çözebilme umuduna inancım sonsuzdur. Biz olmaktan, bir olmaktan, birlik olmaktan başka çaremiz yoktur. Bu karanlığı ancak birlikte yırtabilir, aydınlığa kavuşturabiliriz. Susmayacağız, korkmayacağız! Başta sağlık bakanlığı ve çalışma bakanlığına çağrımızdır: Bir an önce gerekli tedbirleri almak ve sorunun çözümü için işkolunda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte acil bir toplantı organize edilmesini ve şiddete karşı acil eylem planı oluşturmaya çağırıyoruz. Halkımıza çağrımızdır: Bu sistemin sorumlusu biz değiliz diyor ve sizleri başka bir sağlık sistemi mümkün diyen biz sağlık emekçileri ile birlikte mücadeleye etmeye çağırıyoruz. Artık yeter çalışırken şiddete uğramak ve ölmek istemiyoruz. Sağlık ortamında artan şiddete karşı hükümeti gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Şiddete karşı sessimizi hep birlikte yükseltelim. Sağlıkta şiddet son bulsun, yaşasın SES, yaşasın KESK”

Yazılarınız için [email protected] e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz