Yazılar

TOPLUMSAL EKOLOJİDEN KONFEDERALİZME DOĞRU

Bu yazının temel amacı Bookchin’in fikirlerinden yola çıkarak toplumsal ekolojinin nasıl mümkün olacağını ve sonrasından yerel yönetimler perspektifi ile konfederalizme nasıl evrileceğine yöneliktir. Bunun için Bookchin’in Doğa, Toplum, Hiyerarşi, Sınıf, Ekolojik ilkeler, Özgürlükçü yerel...

BAŞLARKEN

0
Kapitalist, emperyalist, sömürgeci sistemin insanlığa, emekçilere, toplumsal değerlere, kadınlara, doğaya ve ekosisteme vahşice saldırdığı bir dönemde, yeni bir yayın ile karşınızdayız. Bu gün insanlık adeta bu saldırı, sömürü altında inim inim inlemekte ve bir...

SAVAŞ, GÖÇERTME VE İŞÇİLEŞTİRİLME SÜRECİNDE MEVSİMLİK TARIM EMEKÇİLİĞİ

0
Göç olgusunda genel olarak rol oynayan iktisadi faktörler temel ağırlık taşıyan unsurlardır. Elbette bu unsurların dışında kültürel, politik ve farklı sosyolojik nedenler de bulunmaktadır. Anadolu coğrafyasının Türkleşmesi IX. Yüzyıldan itibaren başlarken, aslında bir göç...

ÖZGÜRLÜKTEN KÖLELİĞE

0
İlk toplumsal sistemde, üretim araçları topluluğa aitti. Yaşamın devam ettirilebilmesi için gerekli olan geçim araç­ları ortaklaşa temin edildiği gibi tüketim ve dağılım da komünaldı.Dayanışma ve ortak hareket, insanın henüz doğada ha­zır bulduklarını tüketerek yaşamını...

ENKİ’lere Karşı İNANNA’ların Büyüyen Mücadelesi

0
Kadının özgür ve bilge olduğu dönemlerde, sinsi Enki, İnanna’nın elindeki ‘ME’leri yani kadının elde ettiği bilgi birikimini almak için her türlü kurnazlığa ve oyuna başvurur. Ancak, İnanna’nın uzun süren mücadelesine rağmen, elindeki ‘ME’ler, yaptığı...

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EMEK MÜCADELESİNİN DURUMU

0
İnsanlığın 5 bin yıllık tarihinin temel arayışı özgürlüktür. Devletli ve sınıflı toplumla birlikte kaybettiği özgürlüğü aramaktadır insanlık. İnsanlığın temel tüm yaratımları ve değerlerinin emekle gerçekleştiği kuşku götürmez bir hakikattir. İnsan kendini emekle var etti...

SINIF, KİTLE VE TOPLUMSAL MÜCADELE

0
Bu yazı kaleme alındığında; 2022 yılı 1 Mayıs eylem-etkinlikleri tüm yeryüzünde gerçekleşmiş, yeryüzünün farklı coğrafyalarında, kapitalizm ve onun barbarizmine karşı itirazlar yükselmişti.“İtiraz” kelimesini kullanıyoruz zira, yaşamı değiştirmek için hamle yapmakla itiraz farklı şeylerdir. 21.yy’ın...

ÖZGÜR YAŞAMIN TEMEL ALANI: KÜLTÜR-AHLAK VE POLİTİKA ÜÇGENİ

0
 İnsanların toplum olmaktan uzaklaştırılmış olan mevcut dünya yaşayış sisteminde buna bağlı olarak en fazla tahrif edilmiş olgunun kavramlar dünyası olduğu söyleyebiliriz. Öyle ki başlığımızda da kullanılmış olup, özgür yaşamın olmazsa olmaz kavramlarından olan kültür...

KENTLEŞME

0
KENT-KENTLEŞME-KENTLİLEŞMEKendisinden sürekli şikayetçi olduğumuz ama aynı zamanda da neredeyse kopamayacak düzeyde bağlar geliştirdiğimiz bir olgu olan kent, üzerine epeyce düşünmemiz gereken, tartışmamız gereken ve esasen tahlil etmemiz gereken bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Umuyorum...

MÜCADELEDE 26 YIL!

0
SES Var. UMUT Var.SES’te ÖRGÜTLENKamu emekçilerinin; 1960’lı yılında başlayan örgütlenmesi darbelerle ortadan kaldırılmaya çalışılmış fakat kapı kulu zihniyetini kabul etmeyen örgütlenme çalışmalarını bırakmayan emekçiler 1990’lı yıllarda büyük bir hamle içine girerek geleceklerinde söz ve...